Què és una casa niu?

Què és una casa niu?

Què és una casa niu? Les Casas Niu- Mares de dia són educadores professionals que oferixen un servici d’atenció i atenció al menor de tres anys, en el seu pròpia llar, a grups molt reduïts (3-4 xiquets) en un ambient càlid, maternal i familiar

Amb amor, temps i paciència acompanyen de manera natural als xiquets al seu dia a dia, respectant els seus ritmes i necessitats, des de l’observació, la presència i la disponibilitat. Al seu torn, oferixen a les famílies una resposta de qualitat en el desafiament que suposa la conciliació sociolaboral.

Des de l’estudi profund del ser, som coneixedores de la importància dels primers anys de vida del ser humà. La necessitat d’una figura d’afecció (primari- secundari) sa, és font indispensable de salut, que proveïx al xiquet de 0 -3 anys les forces necessàries per a realitzar-se en un futur com ser creatiu. Per a Saber situar-se davant de la societat i els altres amb determinació, confiança, respecte i entrega, ha degut de ser tractat en la primera fase de la vida de forma amorosa, amb atenció individualitzada i protecció, on la dita experiència s’haja amerat de la bonica qualitat de l’amor incondicional.

 

Si vols conéixer-nos més inclús et facilitem en el següent enllaç en què entrevisten a una de les nostres companyes:

Entrevista en Á Punt TV